Bài pháp thoại “Không Rượu Mà Say” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Thiền Viện Thiện Minh (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) ngày 24/09/2013 (20/08/Quý Tỵ)

Download MP3

Không Rượu Mà Say – Thích Phước Tiến
3 (59.65%) 115 votes