Trang Chủ Danh mục Kinh Bát Đại Nhân Giác – Thích Phước Tiến

Danh mục: Kinh Bát Đại Nhân Giác – Thích Phước Tiến

Kinh Bát Đại Nhân Giác 2  - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bát Đại Nhân Giác 2 – Thích Phước Tiến

Bài pháp âm "Kinh Bát Đại Nhân Giác 2" được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 28-04-2013 tại tổ đình Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, phường 9,...
Kinh Bát Đại Nhân Giác 5  - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bát Đại Nhân Giác 5 – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Kinh Bát Đại Nhân Giác 5" thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, HCM) ngày 24-11-2013http://youtu.be/iFDs5d0R4BADownload...
Kinh Bát Đại Nhân Giác 6 - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bát Đại Nhân Giác 6 – Thích Phước Tiến

Pháp âm "Kinh Bát Đại Nhân Giác 6" được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (phường 9, quận 10, HCM) vào ngày 29-12-2013http://youtu.be/f6P4bWAoSeMDownload MP3
Kinh Bát Đại Nhân Giác 1   - Đại Đức Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bát Đại Nhân Giác 1 – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Kinh Bát Đại Nhân Giác 1" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 31-03-2013 tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)http://youtu.be/zx7vucfNIeoDownload MP3
Kinh Bát Đại Nhân Giác 3   - Đại Đức Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bát Đại Nhân Giác 3 – Thích Phước Tiến

Bài pháp "Kinh Bát Đại Nhân Giác 3" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 23-06-2013 tại tổ đình Ấn Quang (quận 10, HCM)http://youtu.be/c5ppClfH2GcDownload MP3
Kinh Bát Đại Nhân Giác 7 (hết)  - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bát Đại Nhân Giác 7 (hết) – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Kinh Bát Đại Nhân Giác 7" thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 12-01-2014 tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)http://youtu.be/OiBbpXP-b1oDownload MP3
Kinh Bát Đại Nhân Giác 4  - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Kinh Bát Đại Nhân Giác 4" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tổ đình Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 15-09-2013http://youtu.be/2BtyVfDMrfwDownload MP3

Bài mới