Pháp âm “Kinh Di Giáo Phần 1” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 18/07/2015 (03/06/Ất Mùi)

Download MP3

Kinh Di Giáo Phần 1 – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote