Bài pháp âm “Kinh Di Giáo Phần 8” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 15/08/2015 (02/07/Ất Mùi)

Download MP3

Kinh Di Giáo Phần 8 – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote