Trang Chủ Danh mục Kinh Điển Đại Thừa

Danh mục: Kinh Điển Đại Thừa

Kinh Làm Con Năm Người Mẹ

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

Kinh Phạm Thiên Trì Tâm Thưa Hỏi

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Tâm Minh

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

Kinh Long Thí Bồ Tát Bổn Khởi

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

Kinh Bà Lão Lục Anh

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

Kinh Bảy Người Nữ

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

Kinh Nữ Long Thí

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

Phật Thuyết Kinh Nữ Kiên Cố

Hán dịch: Tùy Na Liên Đề Da Xá. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

Kinh Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương

Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

Phật Thuyết Kinh Chuyển Hữu

Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

Kinh Nhân Duyên Đồng Tử Quang Minh

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Diệu Thiện

Kinh Trưởng Giả Cự Lực Hỏi Về Đại Thừa

Hán dịch: Tống Trí Kiết Tường Đẳng. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

Phật Nói Kinh Da Kỳ

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
260,911Thành viênThích
260,412Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới