Xem thêm: những bài tụng niệm khác của thầy Thích Trí Thoát

Kinh Dược Sư – Thầy Thích Trí Thoát Tụng
4 (80.77%) 26 votes