Bài Pháp Thoại – Kinh Hiền Nhân 8 – Ứng Dụng Và Giá Trị Của Trí Tuệ – TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 29-07-2012 – TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6923,Kinh-Hien-Nhan-08-ung-dung-va-gia-tri-cua-tri-tue.tsph