Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Hành Trụ
Diễn đọc: Kim Phụng, Huy Hồ, Đức Uy, Văn Ngà


Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ – Sách Nói (Kinh Đọc)
3.3 (65%) 4 vote[s]