Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 20/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3866,Kinh-Kim-Cang-2-Chan-Ly-Tu-Cai-Binh-Thuong-Nguyen-Do-Phap-Hoi.tsph