Kinh niệm Phật ba la mật 6: Giá trị quán tưởng trong niệm Phật – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Quang Phước – Tỉnh Bình Định, ngày 11/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2779,Kinh-niem-Phat-ba-la-mat-6-Gia-tri-quan-tuong-trong-niem-Phat-Phan-1.tsph

Kinh niệm Phật ba la mật 6: Giá trị quán tưởng trong niệm Phật – Thích Nhật Từ
Đánh giá