Bài pháp thoại “Kinh Pháp Bảo Đàn 6” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 10-07-2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Đánh giá