Bài pháp thoại “Kinh Pháp Bảo Đàn 8” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 15-07-2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Đánh giá