Kinh Pháp Cú 05: Chân dung người ngu – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/10/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5677,Kinh-Phap-Cu-05-Chan-dung-nguoi-ngu.tsph