Kinh Pháp Cú 14: Giá trị làm người – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Bát Mẫu, Hà Nội, ngày 09/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5927,Kinh-Phap-Cu-14-Gia-tri-lam-nguoi.tsph

Kinh Pháp Cú 14: Giá trị làm người – Thích Nhật Từ
Đánh giá