Kinh Pháp Cú 21: Hãy làm những việc nên làm – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5941,Kinh-Phap-Cu-21-Hay-lam-nhung-viec-nen-lam.tsph

Kinh Pháp Cú 21: Hãy làm những việc nên làm – Thích Nhật Từ
Đánh giá