Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 193 đến 196)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 22/09/2014 (29/08/Giáp Ngọ) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3