Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm (Câu 38, 39)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)