Pháp thoại Kinh Phật di giáo bài 06: đối trị kiêu mạn – dua nịnh do NS Như Lan giảng tại chùa Đức Long, ngày 05/07/2019

video