Bài pháp thoại: Kinh Phước Đức – 10 Việc Làm Phước do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 01.06.2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-phuoc-duc-10-viec-lam-phuoc/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com