Bài pháp thoại – Kinh Quán Vô Lượng Thọ 1 – Tù Ngục và Cực Lạc – TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 16-09-2012 – nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6961,Kinh-Quan-Vo-Luong-Tho-01-Tu-nguc-va-cuc-lac.tsph TuSachPhatHoc.Com