Kinh Tăng Chi Bộ – HT Thích Minh Châu – Sách Nói (Kinh Đọc)

Nguyên tác: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam.
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Nhà xuất bản: Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam.
Diễn đọc: Tuyết Mai, Thùy Anh, Ngọc Mỹ.


Kinh Tăng Chi Bộ – HT Thích Minh Châu – Sách Nói (Kinh Đọc)
4.3 (86.67%) 6 vote[s]