Kinh Thiện Sanh 03: Đạo Thầy Trò – Thích Nhật Từ. Thầy Nhật Từ giảng nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11 tại chùa Xá Lợi, ngày 20/11/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6606,Kinh-Thien-Sanh-03-dao-Thay-Tro.tsph