Kinh Thiện Sanh 6: Phật tử và đạo sư – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Thắng – Vũng Tàu, ngày 17/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6559,Kinh-Thien-Sanh-6-Phat-tu-va-dao-su.tsph