Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 9 – Giác Ngộ Của A La Hán do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/04/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-09-giac-ngo-cua-a-la-han/