Thầy Nhật Từ giảng Kinh Đa giới 115 tại chùa Pháp Vân, ngày 19/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5453,Kinh-Trung-Bo-015-Soi-guong-nhan-cach.tsph