Kinh trung bộ 115:Chân dung người trí – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Đa giới 115, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 23-11-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2722,Kinh-Trung-Bo-115-Chan-dung-nguoi-tri-Kinh-da-Gioi.tsph

Kinh Trung Bộ 115 (Kinh Đa Giới) – Chân dung người trí (23/11/2008) – Thích Nhật Từ
Đánh giá