Kinh Trung Bộ 120: Tái Sinh Theo Ý Muốn – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Hành sanh 120, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 04/01/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2897,Kinh-Trung-Bo-120-Tai-Sinh-Theo-y-Muon—Kinh-Hanh-Sanh.tsph