Kinh Trung Bộ 122: Chân Dung Tâm Linh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Đại không 122, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 15/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3433,Kinh-Trung-Bo-122-Chan-Dung-Tam-Linh.tsph

Kinh Trung Bộ 122 (Kinh Đại Không) – Chân dung tâm linh (15/02/2009) – Thích Nhật Từ
Đánh giá