Kinh Trung Bộ 036: Tu thân và tu tâm – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Đại Kinh Saccaka 36. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,191,Kinh-Trung-Bo-036-Tu-than-va-tu-tam.tsph