Kinh Trung Bộ 36 (Đại Kinh Saccaka) – Tu thân và tu tâm (02/04/2006) – Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 036: Tu thân và tu tâm – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Đại Kinh Saccaka 36. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,191,Kinh-Trung-Bo-036-Tu-than-va-tu-tam.tsph

BÌNH LUẬN