Pháp thoại “Kinh Trung Bộ – Bài Kinh Tứ Niệm Xứ” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Đánh giá