Kinh Trường Bộ – HT Thích Minh Châu

Nguyên tác: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam.
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Nhà xuất bản: Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam.
Diễn đọc: Huy Hồ.


Kinh Trường Bộ MP3 – HT Thích Minh Châu
4.4 (87.78%) 18 vote[s]