Bài pháp thoại: Kinh Vô Lượng Thọ 03 – 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (01-24) do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/11/2012 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6998,Kinh-Vo-Luong-Tho-03-48-loi-nguyen-cua-Phat-A-Di-da—Phan-1-01-24.tsph

Kinh Vô Lượng Thọ 3 – 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà – Thích Nhật Từ
Đánh giá