Bài pháp thoại Làm Phước Và Niệm Phật do Ni sư Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp) ngày 24-06-2018

Làm Phước Và Niệm Phật – Thích Nữ Như Lan
3 (60%) 2 votes