Lễ Phật. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 17-12-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1664,Le-Phat.tsph