Quỹ từ thiện Tường Vân ra đời nhằm mục đích duy nhất là chia sẻ và hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh, những người đang gặp khó khăn trên tinh thần từ bi của Đạo Phật và nêu cao tinh thần nhân đạo của dân tộc. Đây là một tổ chức Phi lợi nhuận được các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đồng sáng lập.

Đánh giá