Bài thuyết pháp Lời Khuyên Của Mẹ do Thượng tọa Thích Tâm Đức giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm – P4 – Q. Phú Nhuận – HCM), ngày 13/12/2014

Lời Khuyên Của Mẹ – Thích Tâm Đức
Đánh giá