Thầy Thich Nhật Từ Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 14/07/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-loi-vang-cua-duc-dat-lai-lat-ma/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com