Bài thuyết pháp “Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn (The Kindness Is Smeared)” được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) ngày 06/12/2014 (15/10/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn (The Kindness Is Smeared) – Thích Phước Tiến
2.5 (50%) 2 vote[s]