Pháp thoại “Lục Độ Ba La Mật” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 19/09/2010 tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)

Download MP3

Lục Độ Ba La Mật – Thích Phước Tiến
4.3 (86.67%) 3 vote[s]