Bài phắp thoại Lục Độ – Thần Thông Phần 1 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang, ngày 20-10-2017

Lục Độ – Thần Thông Phần 1 – Thích Pháp Hòa
4.2 (84%) 5 vote[s]