Pháp thoại “Ma Chướng Phần 2” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 32 tại tu viện Tường Vân, ngày 25/08/2013

Download MP3

Ma Chướng Phần 2 (KT32) – Thích Phước Tiến
4.8 (95.56%) 9 vote[s]