Bài pháp thoại Mưa Pháp Thấm Đất Tâm do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 10-06-2018

Mưa Pháp Thấm Đất Tâm – Thích Pháp Hòa
4.4 (88.57%) 7 vote[s]