Pháp thoại Mười Chướng Ngại Của Thiền Định do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ 23 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-07-2018

Mười Chướng Ngại Của Thiền Định – Thích Nhật Từ
2 (40%) 1 vote[s]