Bài pháp thoại Mười Quy Chuẩn Đạo Đức Của Người Phật Tử Phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 37 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh – HCM), ngày 05/01/2014

Mười Quy Chuẩn Đạo Đức Của Người Phật Tử Phần 2 (KT37) – Thích Thiện Thuận
2 (40%) 1 vote