Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Long Quang – Tân Châu – An Giang, ngày 17/01/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3159,Triet-Ly-Ve-Trau.tsph

Năm Sửu nói chuyện con Trâu: Triết Lý Về Trâu – Thích Nhật Từ
Đánh giá