Bài pháp thoại Nếu Không Có được Đại Đức Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiền Lâm (Xuân Lộc, Đồng Nai), ngày 01-10-2017