Pháp thoại Nghe Sâu – Hiểu Thấu – Thương Nhiều do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Tâm Quang (Hoa Kỳ), ngày 01-06-2017