_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại NGHĨA ÂN SƯ MUỐN KIẾP KHÓ ĐÁP ĐỀN
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa BỬU QUANG – Q.8 – Tp.HCM
Ngày 13.11.2013 (11.10 – Quý Tỵ)
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***