Bài pháp thoại Nghiêp do Thượng tọa Thích Thiện Hạnh giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 102 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-04-2019

Nghiệp (KT102) – Thích Thiện Hạnh
4.5 (90%) 2 vote[s]