Bài pháp thoại “Ngộ Thì Không Ngại (Vấn Đáp)” được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Quang Minh ngày 02/10/2016

Ngộ Thì Không Ngại (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa
5 (100%) 4 votes